REDERIJKERSKAMER BREDA ANNO 2012


Patroon   De Oude Scheper
DeviesVol vreuchden in alder manieren

Vereniging Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen
is ontstaan op het oude fundament van de rederijkerskamer Vreugdendal, die in 1463 in Breda werd opgericht.HET TURFSCHIP VAN ADRIAEN VAN BERGEN


Prince van de Kamer
de Burgemeester van Breda,
P.F.G. Depla

Bestuur


Nettie Verschuren Deken / Vinder
Joop H. van den Blink Scrivere

Het Blazoen

De twee beeldelementen uit het blazoen hebben een indringende ontstaansgeschiedenis.

• De turfschip-penning
De penning werd in 1590 geslagen om het succes van de list met het Turfschip in Breda te gedenken. Er zijn voor zover bekend nog twee penningen te zien: de ene ligt in het Historisch Museum in ’s-Hertogenbosch en de andere is te bezichtigen in het Rijksmuseum

Het randschrift luidt:

INVICTI ANIMI PR   = Beloning der onoverwinnelijke zielen
PARATI AVT MORI   = Bereid om te overwinnen of te sterven
4 MARTII = 4 MAART (1590)

• De hofnar
Een middeleeuwse figuur, die aan de hoven, maar ook op straat gekheid maakte onder ernstige omstandigheden en ernstig werd als er vrolijkheid heerste. En zo willen de rederijkers van “Het Turfschip van Adriaen van Bergen” naar buiten treden. Daarom is gekozen voor het devies:

“Vol vreuchden in alder manieren”.

De hofnar is een ontwerp van Bureau Zwart BNO.


"Het Turfschip van Adriaen van Bergen" is aangesloten bij het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen & Nederland