REDERIJKERSKAMER BREDA ANNO 2012


Patroon   De Oude Scheper
DeviesVol vreuchden in alder manieren

Vereniging Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen
is ontstaan op het oude fundament van de rederijkerskamer Vreugdendal, die in 1463 in Breda werd opgericht.HET TURFSCHIP VAN ADRIAEN VAN BERGEN


Prince van de Kamer
de Burgemeester van Breda,
P.F.G. Depla

Bestuur


Nettie Verschuren Deken / Vinder
Joop H. van den Blink Scrivere

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de rederijkerij actief te bevorderen en het erfgoed in stand te houden van de vroegere rederijkerskamer Vreugdendal.

Zij doet dit door zich bezig te houden met de beoefening van de Nederlandse taal en meer in het bijzonder door

- de leden te bekwamen in het schrijven van gedichten e.d.,
- de vertelkunst te beoefenen,
- bezig te zijn met retorica
- en met de geschiedenis van de rederijkers

en voorts alles te ondernemen wat kan bijdragen aan het levend houden van de rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen.


"Het Turfschip van Adriaen van Bergen" is aangesloten bij het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen & Nederland