REDERIJKERSKAMER BREDA ANNO 2012


Patroon   De Oude Scheper
DeviesVol vreuchden in alder manieren

Vereniging Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen
is ontstaan op het oude fundament van de rederijkerskamer Vreugdendal, die in 1463 in Breda werd opgericht.HET TURFSCHIP VAN ADRIAEN VAN BERGEN


Prince van de Kamer
de Burgemeester van Breda,
P.F.G. Depla

Bestuur


Nettie Verschuren Deken / Vinder
Joop H. van den Blink Scrivere

Jaarplan 2017

KAMERZITTINGEN
De basis van onze activiteit is de maandelijkse Kamerzitting. Deze vindt plaats op de derde dinsdag van de maand, in het mooie Begijnhof, te Breda. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gedicht, gediscussieerd en worden er voordrachten gehouden. Door de Deken wordt een korte cursus Retorica gegeven,de Factor presenteert de maandzang, de Narrator brengt een verhalenserie. Alle leden geven bij toerbeurt een presentatie, het is een lappendeken van creativiteit!
Dit alles wordt aansluitend op elke zitting bezegeld met een gezamenlijke maaltijd; daarmee is het teermaal de sluitsteen van onze zittingen.

PERIODIEKE PROGRAMMAPUNTEN
Kwartaalvoordracht: deze rouleert; het onderwerp past op een of andere manier bij de interessegebieden van de Kamer maar de persoonlijke belangstelling van de spreker staat voorop.
Stelling: tijdens de zitting oppert iemand een stelling; die wordt in de volgende zitting besproken.
Verhaal: met enige regelmaat vertelt de Narrator een meeslepend verhaal.
Rederijkers van weleer: elk kwartaal wordt aandacht besteed aan een werk van de vroegere rederijkers.
In de tweede helft van 2017 is er meer ruimte voor literair-historische kennisverdieping aangaande de oude rederijkers.

PROGRAMMAPUNTEN PER ZITTING
Mededelingen van de Keizer- Cultuurtip- Maandzang- Opdracht factor- Poëtische voordracht door de Vinder


"Het Turfschip van Adriaen van Bergen" is aangesloten bij het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen & Nederland