REDERIJKERSKAMER BREDA ANNO 2012


Patroon   De Oude Scheper
DeviesVol vreuchden in alder manieren

Vereniging Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen
is ontstaan op het oude fundament van de rederijkerskamer Vreugdendal, die in 1463 in Breda werd opgericht.HET TURFSCHIP VAN ADRIAEN VAN BERGEN


Prince van de Kamer
de Burgemeester van Breda,
P.F.G. Depla

Bestuur


Nettie Verschuren Deken / Vinder
Joop H. van den Blink Scrivere

Moyses Bosch

De Hoofdkamer der Rhetorica Noord-Brabant is de Rederijkerskamer “Moyses Bosch” uit ’s-Hertogenbosch; deze dateert van vóór 1561, toen zij het Landjuweel in Antwerpen won.

In haar eeuwenlange historie heeft zij nooit gebruik kunnen maken van het recht om als Hoofdkamer een andere Kamer te installeren, totdat op 10 juni 2012 de rederijkerskamer “Het Turfschip van Adriaen van Bergen” in Breda kon worden geïnstalleerd. Een gebeurtenis die vergezeld ging van een indrukwekkende oorkonde, mede ondertekend door de Prince van de Kamer Moyses Bosch, de Burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Mr. A.G.J.M. Rombouts.

Er zijn warme betrekkingen tussen beide Kamers. Zo heeft Moyses Bosch in 2014 voor onze rederijkerskamer een formidabele toneelavond verzorgd in de Waalse Kerk te Breda.


"Het Turfschip van Adriaen van Bergen" is aangesloten bij het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen & Nederland