REDERIJKERSKAMER BREDA ANNO 2012


Patroon   De Oude Scheper
DeviesVol vreuchden in alder manieren

Vereniging Rederijkerskamer Het Turfschip van Adriaen van Bergen
is ontstaan op het oude fundament van de rederijkerskamer Vreugdendal, die in 1463 in Breda werd opgericht.HET TURFSCHIP VAN ADRIAEN VAN BERGEN


Prince van de Kamer
de Burgemeester van Breda,
P.F.G. Depla

Bestuur


Nettie Verschuren Deken / Vinder
Joop H. van den Blink Scrivere

Publicaties

In de aanloopperiode naar de formele installatie van de Kamer hebben al verschillende publicaties het licht gezien:

2010   Mirakels!
Een historiebeschrijving van opkomst, ondergang en regelmatige heroprichting van de Bredase kamer Vreugdendal, alsmede een eerste Jaarzang die terugkeek naar 2009
2012Congreszang (inclusief 5 maandzangen van 2012)
2012Het Geheim van het Gerijm
Een stripverhaal voor de laatste klas van de basisscholen in Breda en omgeving over de geschiedenis van de rederijkers in Breda
2011Vanaf 2011 verschijnt er een Jaarzang waarin gedichten en maandzangen van het afgelopen jaar zijn opgenomen.


"Het Turfschip van Adriaen van Bergen" is aangesloten bij het Verbond van Kamers van Rhetorica Vlaanderen & Nederland